Charakterystyka ogólna

Urządzenie do automatycznego matowania szkła płaskiego. Do piaskowania płaskich szyb o wysokości do 2550 mm i szerokości 3300 mm. Przeszklona kabina zapewnia obserwację procesu piaskowania. Ruch posuwisto – zwrotny dyszy i kabiny, precyzyjne sterowanie dyszy piaskującej, umożliwia uzyskanie optymalnych rezultatów piaskowania. W urządzeniu zainstalowano separator cyklonowy który w czasie pracy oddziela pył od materiału piaskującego. Zużyty materiał ścierny powraca do maszyny do ponownego wykorzystania.

Podstawowe dane techniczne

 • grubość szyby – od 3 do 19 mm,
 • wymiary: 5000 x 2400 x 3700 mm (długość x szerokość x wysokość)
 • ilość dysz piaskujących: 1 (regulowana odległość od detalu piaskowanego)
 • minimalne wymiary piaskowanego szkła: 100 x 300 mm
 • Ilość ścierniwa w zasobniku: 15 kg
 • regulowana prędkość przesuwu kabiny: do m/min
 • napęd dyszy piaskującej: silnik 0,25 kW, 400 V
 • napęd kabiny: silnik 0,55 kW, 400V
 • Programowalny system czyszczenia filtrów
 • zasilanie sprężonym powietrzem wolnym od zanieczyszczeń o ciśnieniu 0.7 MPa
 • Ciśnienie robocze regulowane do 3-6 bar
 • Zapotrzebowanie powietrza do 800 nl/min w zależności od ciśnienia
 • łączna moc zainstalowana 3,5 kW
 • Możliwość założenia max 5-ciu detali do piaskowania
 • Płyta robocza wyposażona w system przyssawek i magnesów mocujących stalowe szablony
 • Programowalny system sterowania z pulpitem dotykowym MITSUBISHI
 • Wszystkie parametry robocze (prędkość pracy, czyszczenie filtrów, tryb automatyczny-ręczny )zadawane na panelu roboczym
 • Dodatkowy zewnętrzny system odpylania

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013.